HTG 070-12, Gracey-Kürette

HTG 070-12, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 1/2, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_070-12