HTG 071-34, Gracey-Kürette

HTG 071-34, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 3/4, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_071-34