HTG 072-56, Gracey-Kürette

HTG 072-56, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 5/6, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_072-56