HTG 073-78, Gracey-Kürette

HTG 073-78, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 7/8, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_073-78