HTG 074-91, Gracey-Kürette

HTG 074-91, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 9/10, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_074-91