HTG 075-11, Gracey-Kürette

HTG 075-11, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 11/12, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_075-11