HTG 077-15, Gracey-Kürette

HTG 077-15, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 15/16, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_077-15