HTG 078-17, Gracey-Kürette

HTG 078-17, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 17/18, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_078-17