HTG 079-23, Gracey-Kürette

HTG 079-23, Gracey-Kürette
Gracey, MasterLine Colours, fig. 12/13, Griff aus TITAN

Preis auf Anfrage

  • HTG_079-23