HSK 393-20, Osteotom, Sinuslift Elevator

HSK 393-20, Osteotom, Sinuslift Elevator

Osteotom Sinuslift Elevator, zylindrisch, konvex, bajonett, mit Stopp

2mm, 160 mm


Preis auf Anfrage

  • HSK_393-20